Område leder Kjeld Kristensen

Leder af dagplejen Erna Bech Jensen

Dagplejepædagog Tine Berg Lie

Dagplejepædagog Lis Nyrup Nielsen