Inden opstart hos dagplejer

Inden barnet starter i dagpleje afholdes et kontaktmøde, hvor den faste dagplejepædagog vil deltage. Formålet med mødet er først og fremmest, at både du/I og dit/jeres barn bliver trygge ved det sted, hvor barnet skal passes.

Det har stor betydning for barnet at opleve dagplejen som et trygt og rart sted at være - en forudsætning for dette er, at forældre og dagplejer har en god og tæt kontakt med hinanden.

Den faste dagplejepædagog er også en vigtig del af samarbejdet og kan inddrages efter behov.